Key Visual

  • Design
  • Models
  • Production

Quy trình thiết kế Key Visual

Thiết kế Key Visual

Key Visual là gi?
Key visual là một hình ảnh chủ đạo truyền tải thông điệp cho một kế hoạch Quảng cáo, Truyền thông, hoặc đơn giản Chương trình lưu hành nội bộ, sự kiện. Mục đích chính của key visual là truyền đạt thông tin, gây sự chú ý và tạo cảm xúc cho người xem, dẫn đến hành động quan tâm, và thực thi.
Key Visual bao gồm những gì?
Key Visual thường sẽ bao gồm 2 phần chính: Hình ảnh và Chữ. Một khi phần hình đã chuyền tải đủ thông điệp thì hạn chế tối đa phần chữ. Trong hình ảnh có thể xuất hiện thương hiệu hoặc sản phẩm đại diện. Chữ sẽ bao gồm 2 phần: chữ tiêu đề - headline (Gây chú ý, ngắn gọn, nổi bật) và Bodytext - thông tin chi tiết.
Quy trình Thiết kế Key Visual
Quy trình thiết kế Key Visual thường có 3 bước:

1. Bản yêu cầu thiết kế: từ phía khách hàng cung cấp thông tin chi tiết để đơn vị thiết kế đủ thông tin lên kế hoạch thiết kế.
2. Bản vẽ phát thảo ý tưởng (Layout nháp): đơn vị thiết kế sẽ dựa trên Bản yêu cầu thiết kế cho ra các định hướng sáng tạo (trung bình 3 hướng). Dựa trên đó các bên chốt một hướng. Trong một số trường hợp thì bước này sẽ được lượt bỏ hoặc tiến hành làm layout nháp dựa trên dữ liệu sẵn có.
3. Thiết kế hoàn thiện (Final): dựa trên layout nháp mà tiến hành chụp mới hay dùng dữ liệu sẵn có để hoàn thành sản phẩm cuối cùng, chuyển qua các dơn vị khác để tiến hành bước tiếp theo chạy media: on-line, off-line.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.