Motion clip từ Master KV.

Full TVC 60 giây

Xem một số ảnh hậu trường, studio setup lighting ở đây. (Behind the scene Yomilk photos shoots here)