-Ý tưởng sketch trước khi thực hiện.

Description:

Vietnam Airlines – LOTUSMILES – Hội viên triệu dặm – Trải nghiệm đổi thay – Tận hưởng ngay nguồn vui cuộc sống.

Credits:

Advertising Agency : Dentsu One
Creative Director : …..
Art Director : …..
Copywriter : …..
Producer : Red Cảpet
Photographer : Dz. Hoang
Digital Artist : KeyVisual team