Description:

Series Key Visual kỷ niệm 20 Năm Prudential Việt Nam, điểm đặc biệt là KVs này chỉ toàn dùng hình stock do yêu cầu về tốc độ và bản quyền.

Credits:

Advertising Agency : DDB
Creative Director : …..
Art Director : …..
Copywriter : …..
Producer : Dz. Hoang
Photographer : …..
Digital Artist : KeyVisual team