Description:

Trà xanh Không độ giúp “giải thoát” bạn ra khỏi cái nắng nóng, ngột ngạt của không gian đô thị.

Credits:

Advertising Agency : Creative Circle
Creative Director : …..
Art Director : …..
Copywriter : …..
Producer : …..
Photographer : Dz. Hoang
Digital Artist : KeyVisual team