Description:

Number Active Chanh muối bổ xung Khoáng chất bù nước cho các hoạt động ngoài trời, chơi thể thao làm mất nước.

Credits:

Advertising Agency : DigiPencil
Creative Director : …..
Art Director : Tú
Copywriter : …..
Producer : Nhân (Red Dragon)
Photographer : Dz. Hoang
Digital Artist : KeyVisual team