Description:

Cơ hội cuối cùng để bắt kịp “Chuyến tàu” – chương trình học hè tiếng anh cho các em học sinh 6-10 tuổi tại trường ILA.

Credits:

Advertising Agency : IMA
Creative Director : Dz.Hoang
Art Director : …..
Copywriter : …..
Producer : KeyVisual team
Photographer : Dz. Hoang
Digital Artist : KeyVisual team