Description:

Key Visual là sự kết hợp giữ hình stock (Gettyimages) và hình chụp, do hình gốc nhân vật không thể hiện được đúng đối tượng mục tiêu: trẻ em Việt Nam.

Credits:

Advertising Agency : IMA
Creative Director : Dz.Hoang
Art Director : …..
Copywriter : …..
Producer : KeyVisual team
Photographer : Dz. Hoang
Digital Artist : KeyVisual team