Key Visual

  • Design
  • Models
  • Production

Portfolio Category: Models

Á Hậu Huyền My

Á Hậu Việt Nam 2014 - Dự án Dr. Thanh KV

Quỳnh Như

Mẫu ảnh, Thời trang, Quảng cáo.
- 1m62 / 90.59.90 / 46kg -

Kim Xuân

Mẫu quảng cáo tvc - Key Visual

Candy Nguyễn

Mẫu ảnh / Mẫu Quảng cáo

Ngọc XOP

Mẫu Thời trang / Quảng cáo

Nguyễn Hiền Anh

Nguyễn Hiền Anh

Trần Thanh Tùng

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.