KEYVISUAL

  • Concepts
  • Designs
  • Production

News

[Kỳ 1] Key Visual là gì?
19/10/2020

Key Visual là gi? Key visual là một hình ảnh chủ đạo truyền tải thông điệp cho một kế hoạch Quảng cáo, Truyền thông, hoặc đơn giản Chương trình lưu hành nội bộ, sự kiện. Mục đích chính của ke...

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.