Key Visual là gi?
Key visual là một hình ảnh chủ đạo truyền tải thông điệp cho một kế hoạch Quảng cáo, Truyền thông, hoặc đơn giản Chương trình lưu hành nội bộ, sự kiện. Mục đích chính của key visual là truyền đạt thông tin, gây sự chú ý và tạo cảm xúc cho người xem, dẫn đến hành động quan tâm, và thực thi.

Key Visual bao gồm những gì?
Key Visual thường sẽ bao gồm 3 phần: Thương hiệu, Hình ảnh và Chữ (hỗ trợ truyền tải hết thông điệp hình ảnh). Một khi phần hình đã chuyền tải đủ thông điệp thì không cần phần chữ nữa.

Trượt để xem minh họa so sánh bước 2 và 3 cho dự án Key Visual Dr. Thanh do chúng tôi thực hiện.

Quy trình sáng tạo một Key Visual như thế nào?
Quy trình thiết kế Key Visual thường có 3 bước:

  1. Bản yêu cầu thiết kế: từ phía khách hàng cung cấp thông tin chi tiết để đơn vị thiết kế đủ thông tin lên kế hoạch thiết kế.
  2. Bản vẽ phát thảo ý tưởng (Layout nháp): đơn vị thiết kế sẽ dựa trên Bản yêu cầu thiết kế cho ra các định hướng sáng tạo (trung bình 3 hướng). Dựa trên đó các bên chốt một hướng. Trong một số trường hợp thì bước này sẽ được lượt bỏ hoặc tiến hành làm layout nháp dựa trên dữ liệu sẵn có.
  3. Thiết kế hoàn thiện (Final): dựa trên layout nháp mà tiến hành chụp mới hay dùng dữ liệu sẵn có để hoàn thành sản phẩm cuối cùng, chuyển qua các dơn vị khác để tiến hành bước tiếp theo chạy media: on-line, off-line.

Trên đây là những khái niệm cơ bản về Key Visual được chia sẻ từ anh Dzuy Hoàng – Giám đốc Sáng tạo.