Hình stock sẵn có

Trong thời đại kỹ thuật số, vòng đời KV (Key Visual) ngắn hơn rất nhiều so với thời còn báo in báo giấy. KV là một phần của dự án Quảng cáo, Tiếp thị và Bán hàng nên cũng phải đáp ứng yêu cầu thời đại: Nhanh, Nhiều và … Rẻ (chi phí thấp). Đôi khi cùng một chương trình phải có rất nhiều KV để chạy thay đổi, xen kẽ nhau để người xem đỡ nhàm chán, kích thích người xem người bấm vào link để tìm hiểu.

Vì yêu cầu đó, những nhà sáng tạo nội dung luôn tìm cách thích nghi. Tìm ra giải pháp cân bằng giữa các yếu tố: Chi phí thấp nhưng vẫn nhiều KV; Nhanh nhưng vẫn sáng tạo; Nhiều nhưng vẫn đẹp. Lúc này trào lưu KV “Tốc hành” ra đời: sử dụng toàn bộ hình ảnh sẵn có mua trên các trang bán ảnh. Dùng hậu kỳ ghép vào cùng 1 bố cục tạo ra một KV hoàn chỉnh. Thời gian từ lúc thống nhất ý tưởng đến khi hoàn tất chỉ mất 1-2 ngày. Cách làm này đòi hỏi sự phối hợp chặc chẽ giữa các team với nhau, team sáng tạo phải có cái nhìn tổng thể tốt để có thể kết hợp các hình riêng lẻ thành thể thống nhất. Truyền tải được thông điệp khách hàng mong muốn.