Bạn có thể đã xem nhiều phim hậu trường thược hiện, đa số trong số đó là những phim quay nhiều đoạn khác nhau và được hậu kỳ thành phim hoàn chỉnh. Nhưng đây là một phim quảng cáo quay bằng kỹ thuật “1 shoot” từ đầu tới đuôi. Nó đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn của ekip: quay phim, ánh sáng, diễn viên. Và mọi thứ đã được Đạo diễn, DOP và quay phim lên kế hoạch thống nhất từ trước.

  • Hậu kỳ của anh quay phim Lê Bảo Hân khi thực hiện TVC Milo 2020