Key Visual chia sẻ hậu trường set-up ánh sáng và dựng bối cảnh KV Dr. Thanh tại Hội An