Key Visual chia sẻ hậu trường set-up ánh sáng và chụp ngoại cảnh xe Suzuki XL7 với Ca sĩ Hoàng Bách