Trong series Những địa điểm chụp ảnh, hôm nay KeyVisual tiết lộ bối cảnh đã chụp cho loạt xe Mercedes GLA tại Da Nang Golf Club.