Lấy ý tưởng từ sự lặp đi lặp lại liên tục của ảnh Gif để nói lên công dụng bền bỉ, liên tục của sản phẩm nước uống tăng lực / thể thao.

Ý TƯỞNG GỐC?
Nước tăng lực Flying Horse – 2016
Nguồn : Vini Zumpano , Cannes Archive
Agency : Ogilvy, Sao Paulo (Brazil)
Ý TƯỞNG “GẦN GIỐNG!
Nước uống Thể thao Powerade – 2019
Nguồn : Adeevee
Agency : Circus Grey Lima (Peru)