Cả hai đều ăn theo sự kiện Gặp mặt thượng đỉnh Trumph – Kim. Bia Saigon ra sau rỏ ràng là copy ý tưởng rồi nhỉ?

Ý TƯỞNG GỐC?
Heineken / Social Post – 2018
Quảng cáo chạy theo sự kiện Trump-Kim
Nguồn : Creapills
Agency : Publicis Conseil, Paris (Pháp)
Ý TƯỞNG “GẦN GIỐNG!
Bia Saigon  – 2019
Cũng là ấn phẩm ăn theo sự kiện Trump-Kim
Nguồn : Cannes Lions Longlist
Agency : Ogilvy & Mather (Vietnam)