Cả hai đều lấy ý tưởng chủ đạo: “Bạn làm việc quá nhiều đến mức rối ren, ngụp lặn rồi. Giờ là lúc thư giãn thoát ra công việc hiện nay”

Ý TƯỞNG GỐC?
Surfrider Foundation – 2012
“Mỗi năm có hàng triệu sinh vật bị giết bởi chất thải nhựa của con người”
Agency : Young & Rubicam Paris (Pháp)
Ý TƯỞNG “GẦN GIỐNG!
Embajada del Oceano – 2019
“Ống hút nhựa tàn sát nhiều hơn cả Thợ săn”
Nguồn : Luerzer’s International Archive
Agency : Ogilvy (Ecuador)