Ảnh 360 ngoại thất thích hợp cho việc tạo showroom ảo, có thể xem các góc 360 quanh vật thể chụp. KV có thể chụp cả những vật thể to như xe Ô tô.Ngoài ra còn cả ảnh Nội thất 360, người xem như đang ngồi trong không gian đó, có thể chủ động quay các hướng khác nhau. Thích hợp cho việc chụp nội thất kiến trúc, xe ô tô.

Dù là Nội hay Ngoại thất, ảnh 360 mang đến trãi nghiệm thực mà không cần phải đến trực tiếp xem món đồ đó.