Ảnh chân dung thiếu nữ xử lý ánh sáng high key tạo nên sự xinh xắn, nhẹ nhàng của thiếu nữ. Trang phục cùng tone nhẹ nhàng như bối cảnh như phong cách chụp beauty cũng góp phần làm bộ ảnh trong, sáng và sạch.