Ảnh chân dung thiếu nữ với ánh sáng nhẹ nhàng, diễn xuất trầm lắng của mẫu để thể hiện sự diệu dàng e ấp.