Để thể hiện nét trong sáng tuổi đôi tám của nhân vật, nhiếp ảnh gia đã dùng kỷ thuật chụp Chân dung High key để có bộ chân dung sáng trong lành.